Pogoji nagradnih iger

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

 

Splošne določbe

Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o. Motnica 9, 1230 Trzin (v nadaljevanju Coca-Cola HBC Slovenijaoziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamnenamene na Facebook profilu Coca-Cola in na spletnem mestu www.coca-cola.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija znamke Coca-Cola, aktivacija ljubiteljev znamke Coca-Cola in povečanje obiska www.coca-cola.si ter Facebook profila Coca-Cola.

Trajanje nagradnih iger

Nagradne igre bodo potekale od  9. 7. 2014 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni  v objavi na Facebook profilu Coca-Cola najmanj v času trajanja vsakega posamezne nagradne igre.

Sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o. Motnica 9, 1230 Trzin.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o. Motnica 9, 1230 Trzin.

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega

Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook profilu Coca-Cola in

na spletnem mestu www.coca-cola.si.

Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o.kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzirazbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Euromarkt center d.o.o zbranih podatkov ne obdeluje.

Nagrade

Nagrade v bodo navedene ob vsakokratnem razpisu posamezne nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

Odgovornosti organizatorja

Coca-Cola HBC Slovenija ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.

• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada      električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

• Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.coca-cola.si in na Facebook profilu Coca-Cola.

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.coca-cola.si ali Facebook profilu Coca-Cola, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na infoslo@cchellenic.com.

Zadnja sprememba: 9.7.2014