Pogoji uporabe digitalne platforme Coca-Cola

To Coca-Colino digitalno platformo, iz katere dostopate do teh Pogojev uporabe, je ustvarila in vzdržuje družba Coca-Cola in to različico upravlja družba NV Coca-Cola Services SA (v nadaljnjem besedilu "Coca-Cola", "mi" in "nas").

NV Coca-Cola Services SA je delniška družba s sedežem na naslovu Chaussee de Mons 1424., 1070 Brussels, Belgija, BE0462525791.

Kontaktne informacije :

NV Coca-Cola Service SA

Chaussee de Mons 1424

1070 Brussels

Telefon: 0800-1230To stran gosti:Ko dostopate do te digitalne platforme Coca Cola, potrjujete, da se strinjate s temi pogoji uporabe, vsemi veljavnimi zakoni in vsemi drugimi predpisi in pogoji, določenimi v okviru te digitalne platforme Coca Cola. Pri sklicevanju na to digitalno platformo Coca Cola to vključuje tudi uporabo Spletnih mest, Facebook-a ali Mobilnih Aplikacij.

Ta digitalna platforma Coca Cola je namenjena občinstvu staremu 13 let in več; če ste mlajši od 16 let morate imeti dovoljenje staršev. Coca Cola si pridržuje pravico, da kadar koli zahteva dokazilo o starševskem soglasju. Nekateri vidiki digitalne platforme Coca-Cola imajo lahko starostne omejitve, ki temeljijo na tem, kaj je primerno za ogled za določeno starost ali kaj dovoljuje zakon. Kjer veljajo omejitve glede starosti, bo to jasno označeno na digitalni platformi Coca-Cola in morda boste morali pred nadaljevanjem preveriti starost.] [Opomba CC: Poleg varstva podatkov je to morda potrebno tudi za druge namene ( npr. potrošniško pravo, pogodbeno pravo).]Sprememba pogojev uporabe

Coca Cola digitalna platforma si pridržuje pravico, da občasno spremeni Pogoje uporabe. Če bomo izvedli kakršnekoli spremembe, si bomo prizadevali, da vas o tem obvestimo 30 dni vnaprej, oziroma v krajšem razumnem roku. Potrjujete in se strinjate, da bo vaš nadaljnji dostop do Coca Cola digitalne platforme ali njegova uporaba pomenila, da sprejemate take spremembe.Oblika te digitalne platforme Coca-Cola

Coca Cola si nenehno prizadeva izboljšati digitalno platformo Coca Cola, da bi svojim uporabnikom zagotovila najboljše možne izkušnje. Potrjujete in se strinjate, da se lahko oblika in narava digitalne platforme Coca Cola, vključno z vsebino, občasno spremeni brez predhodnega obvestila.Politika glede avtorskih pravic

Slike ljudi ali krajev in druge vsebine, prikazane na Coca Cola digitalni platformi, so last oziroma so uporabljene z dovoljenjem Coca Cole. Domnevajte, da avtorske pravice obstajajo na vsem, kar vidite ali berete na tej aplikaciji Coca Cola digitalne platforme znotraj spletnega mesta, Facebooka in mobilne aplikacije. Dovoljeno je gledati in uporabljati slike ter vsebino za svojo osebno, nekomercialno uporabo kot del vaše uporabe digitalne platforme Coca Cola. Kakršna koli druga uporaba slik in vsebine s strani vas ali kogarkoli drugega, ki ste ga pooblastili, je prepovedana, razen če je to posebej dovoljeno s temi pogoji uporabe ali če ni drugače določeno na digitalni platformi Coca Cola.

Vsaka nepooblaščena uporaba slik lahko krši zakone ki urejajo o avtorske pravice, zakone, ki urejajo blagovne znamke, zakone, ki urejajo zasebnost in obveščanje javnosti ter pravila in zakone, ki urejajo področje o komunikacij.

Coca Cola se ne zavezuje, da vaša uporaba materialov, prikazanih na tej digitalni platformi Coca Cola, ne bo kršila pravic tretjih oseb.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ali predhodnega pisnega dovoljenja ustreznega imetnika blagovne znamke ne smete uporabljati nobenih registriranih ali neregistriranih blagovnih znamk na Coca Cola digitalni platformi.

PROSIM, UPOŠTEVAJTE, DA SE NEPOOBLAŠČENA UPORABA STRANI ALI VSEBINE NA STRANI (VKLJUČNO S PROGRAMSKO OPREMO, KI JE NA VOLJO PREKO SPLETNE STRANI) LAHKO V DOLOČENIH JURISDIKCIJAH KONČA Z DENARNO OŠKODNINO IN DRUGIMI CIVILNIMI TER KAZENSKIMI SANKCIJAMI, VKLJUČNO S KRŠITVIJO AVTORSKIH PRAVIC.Vsebina, ki jo delite z nami

Na digitalni platformi Coca Cola, lahko vključujemo funkcije, ki vam omogočajo, da svojo vsebino delite z nami in drugimi uporabniki spletnega mesta. Upoštevajte, da lahko, ko svojo vsebino delite prek spletne strani, ta vsebina postane javno dostopna.

Coca Coli in njenim povezanim subjektom po vsem svetu dodelite, neizključno, prenosljivo, brezplačno, trajno, nepreklicno pravico in licenco brez nadomestila: (a) za uporabo, razmnoževanje, distribucijo, prilagajanje (vključno s spreminjanjem, modificiranjem, prevajanjem in preoblikovanjem), pridobivanje, prenašanje, prikazovanje in izvajanje, javno ali na kakšen drug način, takšno vsebino za kakršne koli znane medije ali pozneje razvite za namene Coca Cole in / ali poslovne dejavnosti povezanih subjektov in b) podlicencirate zgoraj navedene pravice preko več kategorij, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Zgoraj navedene licence bodo preživele vsako prekinitev uporabe vaše strani, kot je opisano spodaj. Za vse vsebine, ki jih delite preko spletne strani, predstavljate in jamčite, da imate vse pravice, potrebne za podelitev teh licenc, ter da je takšna vsebina in vaše zagotavljanje ali ustvarjanje prek spletnega mesta v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ter ne krši avtorskih pravic, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, zasebnosti ali druge intelektualne lastnine ali druge pravice katerekoli tretje osebe in je poleg tega brez virusov in drugih zlonamernih programov. Poleg tega, kolikor je to dopustno z zakonom, nepreklicno opuščate kakršne koli "moralne pravice" ali druge pravice v zvezi z navedbo avtorstva ali integriteto del glede vsakega predmeta uporabniške vsebine, ki jo pošljete. Prosim upoštevajte, da ne podpiramo ali spodbujamo predstavitev vsebin, ki vsebujejo zamisli ali predloge, ki se nanašajo na spletno mesto, naše podjetje ali podjetja v povezanih podjetjih. Če nam pošljete kakršne koli ideje ali predloge, ne glede na temo, mi in naši povezani subjekti ne bomo imeli nobenih obveznosti glede takšnih zamisli ali predlogov in jih lahko uporabimo za kateri koli namen.Pravila ravnanj

Ko uporabljate Coca-Cola digitalno platformo in / ali delite vsebino z nami, vam ni dovoljeno objavljati ali pošiljati:

 1. kakršnekoli nezakonite, grozilne, obrekovalne, rasistične, nespodobne, škandalozne, zavajajoče, lažne, goljufive, sovražne ali nestrokovne vsebine ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljal ali spodbudil ravnanje, ki bi se štelo za kaznivo dejanje, povzročil civilno odgovornost ali kako drugače kršil katerikoli zakon.

 2. kateregakoli virusa ali drugega zlonamernega programa (npr. črv, trojanski konj, velikonočno jajce, časovna bomba), vohunske programske opreme ali druge računalniške kode, datoteke ali programa, ki je škodljiv ali invaziven ali pa je namenjen ali bi moral poškodovati ali ugrabiti delovanje ali spremljati uporabo, katere koli strojne opreme, programske opreme ali opreme;

 3. vsakega nezaželenega ali nedovoljenega oglaševanja, promocijskega materiala, "neželene pošte", "verižnih pisem", "piramidnih shem" ali investicijskih priložnosti ali katere koli druge oblike povpraševanj; in

 4. kakršnekoli vsebine z nejavnimi informacijami o osebi ali družbi brez ustreznega dovoljenja.

 

Poleg tega ne boste:

 1. uporabljali Coca-Cola digitalne platforme za kakršenkoli goljufiv ali nezakonit namen;

 2. posegali v ali motili delovanje Coca-Cola digitalne platforme ali strežnikov ali omrežij, ki so bila uporabljena za omogočanje dostopa do digitalne platforme Coca-Cola; ali kršili katere koli zahteve, postopkov, politik ali predpisov takih omrežij;

 3. dostopali ali uporabljali digitalne platforme Coca-Cola s katero koli tehnologijo ali sredstvi, ki niso izrecno določena z naše strani (vključno z, razen če izrecno ne določimo drugače, televizijskimi sprejemniki, televizijskimi igralnimi konzoli, digitalni video snemalci ali predvajalniki ali video zasloni predstavljenimi in trženimi kot televizijski sprejemniki);

 4. omejevali ali preprečevali, da bi katera koli druga oseba uporabljala digitalno platformo Coca-Cola (vključno z vdiranjem ali poškodovanjem katerega koli dela digitalne platforme Coca-Cola);

 5. razen, kadar to izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja, spreminjali, prilagajali, prevajali, preoblikovali, dekompilirali ali razstavili kateri koli del digitalne platforme Coca-Cola;

 6. odstranili katero koli obvestilo o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah iz digitalne platforme Coca-Cola ali materialov, ki izvirajo iz digitalne platforme Coca-Cola;

 7. brez predhodnega pisnega soglasja Coca-Cole ni dovoljeno ustvarjati hiperpovezav na način, da bi se platforma Coca-Cole odpirala na drugi strani, kot del te druge spletne strani.

 8. ustvarili bazo podatkov s sistematičnim prenosom in shranjevanjem vseh ali katerih koli vsebin digitalne platforme Coca-Cola; ali

 9. brez predhodnega pisnega soglasja Coca-Cole ni dovoljeno uporabljati ročnih oziroma avtomatskih programov (npr. pajek, robot itd.) za pridobivanje,zbiranje in hranjenje podatkov iz spletne platforme Coca-Cole, prav tako pa brez predhodnega pisnega soglasja ni dovoljeno poustvarjanje in izogibanje iskalni strukturi/orodjem spletne platforme Coca-Cola.

Coca Cola bo v celoti sodelovala s katerimkoli organom kazenskega pregona ali skladno s sodno odločbo, ki od Coca Cole zahteva ali jo usmerja, da razkrije identiteto vsakega, ki objavlja takšne informacije ali materiale, in si pridržuje pravico, da kadarkoli odstrani takšne materiale iz digitalne platforme Coca Cola.

Coca Cola si pridržuje pravico, da odstrani vsa sporočila ali izjave ali prekliče vse povezave, če si ji to zdi primerno.

 

Povezave s te Coca Coline spletne strani

 

Digitalna platforma Coca Cola lahko vključuje hiperpovezave na druge spletne strani, ki niso v lasti ali pod nadzorom Coca Cole. Coca Cola nima nadzora in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino, politiko zasebnosti, varnost ali prakso katere koli spletne strani tretjih oseb.

Vsebina lahko gostuje na YouTubu ali v drugih družbenih medijih. Te uporabljajo svoj sklop pogojev in politiko zasebnosti, ki so ločeni od tistih, predstavljenih na tej digitalni platformi Coca Cola. Coca Cola nima nadzora in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti, varnost ali prakse v YouTubu ali drugih socialnih medijih.

 

Odgovornost

Digitalno platformo Coca Cola uporabljate in po njej brskate na lastno odgovornost. Medtem ko Coca Cola poskuša vključiti točne in ažurne informacije v aplikaciji digitalne platforme Coca Cola na Facebooku ter na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter zagotavljati zanesljiv dostop, Coca Cola ne prevzema nikakršne zaveze glede dostopa do digitalne platforme Coca Cola ali njene natančnost. Coca Cola ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli napake ali opustitve vsebine Coca Cola digitalne platforme ali za težave z dostopom. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Coca Cola odklanja vsa jamstva; izrecna ali implicitna, glede točnosti informacij, vsebovanih v kateri koli vsebini digitalne platforme Coca Cola, in ne prevzema nobene odgovornosti za:

 1. kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi težav pri dostopu,

 2. kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe katere koli informacije, vsebovane v katerem koli gradivu na tej spletni strani,

pod pogojem, da na kakršenkoli način ne omejujemo naše zakonske odgovornosti zaradi smrti ali telesne poškodbe, ki jo povzroči naša malomarnost.

 

Odškodnina

Izključno ste odgovorni za kakršno koli kršitev svojih obveznosti iz naslova Pogojev uporabe in za posledice kakršne koli kršitve. Potrjujete, da imajo družba Coca Cola in njeni povezani subjekti pravico zahtevati odškodnino, povzročeno s strani katere koli stranke, ki izhaja iz (a) vaše uporabe ali dejavnosti v zvezi s Coca Cola digitalno platformo; (b) kakršna koli kršitev teh pogojev s strani vas ali preko vašega računa; ali (c) vsaka navedba, da katera koli uporabniška vsebina, ki jo omogočite ali ustvarite prek digitalne platforme Coca Cola, krši avtorske pravice, blagovno znamko, poslovno skrivnost, zasebnost ali drugo intelektualno lastnino ali druge pravice katerekoli tretje osebe.

 

Zaključek odnosa s to Coca-Cola digitalno platformo

Coca Cola si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine vaš dostop do Coca Cola digitalne platforme, če ne upoštevate teh Pogojev uporabe ali kršite pravice Coca Cole ali katere koli tretje osebe z vsebino zagotovljeno na Coca Cola digitalni platformi.

Pravo

Te Pogoji uporabe se razlagajo v skladu z zakoni Anglije in Walesa, ne glede na izbiro zakonskih določb. Soglašate, da imajo sodišča v Angliji izključno pristojnost.

 

Nagrade in tekmovanja

Ko boste imeli priložnost, da sodelujete v nagradnih igrah ali tekmovanjih, boste morali sprejeti ločen niz pogojev, povezanih s posebnim nagradnim žrebanjem ali tekmovanjem.

 

 

 

Stran ©2018 Družba Coca-Cola. Vse pravice pridržane.