PRAVILA NAGRADNE IGRE »TO NI ILUZIJA. TO JE NAGRADNA IGRA.«

1. Organizator nagradne igre je Coca‑Cola HBC Slovenija, d.o.o. Motnica 9, 1230 Trzin (v nadaljevanju Coca‑Cola HBC Slovenija oziroma organizator).

2. Nagradna igra poteka od četrtka, 5. decembra do sobote, 31. decembra 2016.

3. Namen nagradne igre  je promocija blagovne znamke Coca‑Cola, aktivacija ljubiteljev znamke Coca‑Cola in povečanje obiska Facebook in Instagram profila Coca‑Cola (https://www.facebook.com/Coca-Cola/).

4. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujoči ne smejo biti mlajši od 13 let.

5. Posameznik sodeluje tako, da odgovori na nagradno vprašanje na Facebook profilu Coca‑Cola (https://www.facebook.com/Coca-Cola/) v mesecu decembru.

6. V nagradnem skladu je 35 nagrad in sicer po 2 vstopnici za Muzej Iluzij v Ljubljani z veljavnostjo 6 mesecev.

7. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

8. Žrebanja so predvidena:
    - 5. decembra
    - 12. decembra
    - 19. decembra.

9. Nagrajenci bodo objavljeni pod posti z vprašanji na Facebooku.

10. Nagrajenci bodo o izžrebu obveščeni preko Facebooka.

Za prevzem nagrad bodo morali posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov in e-naslov. Nagrada bo poslana po pošti.

V kolikor se nagrajenec v roku 5 delovnih dni ne javi, se nagrada podeli drugi osebi.

Mladoletne osebe mlajše od 15 let nagrado prevzemejo s privolitvijo staršev ali skrbnikov.

11. Coca-Cola HBC Slovenija ne prevzema nikakršne odgovornosti za:


• (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada  električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
• Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhajaja iz kakršnihkoli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerihkoli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršenkoli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršnekoli od takšnih vsebin, bo organizator fotografijo posneto na dogodku, prijavil družbenem omrežju Facebook.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (vključno z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.


12. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.


13. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

14. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.
Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani http://www.coca-cola.si.


15. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

16. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na http://www.coca-cola.si.

V Ljubljani, 29.11.2016